Current committee of COS

contact us: Zhang Zhengwang, China Ornithological Society, College of Life Science, Beijing Normal University,Beijing,100875 Tel/Fax:0086-10-58808998; Email:cos@chinabird.org

Honor President
Prof. Academician Guangmei ZhengBeijing Normal University
President
Prof Wei GaoNortheast Normal University

Vice-President

Prof. Naifa Liu

Prof. Jianjian Lu

Prof. Guozhong Chu

Advanced Lab.Technician Jie Song

Prof. Dr. Fumin Lei

Prof. Ming Ma

Prof. Dr.Ping Ding

Prof. Dr. Yuehua Sun

Prof. Dr. Xin Lu

General Secretary
Prof. Dr. Zheng Wang Zhang
Finance director
Dr. Changqing Ding

Specialist Groups

 

 

 

 

 

 

Pheasant and Grouse Specialist Group

Waterfowl and Crane Specialist Group

Raptor Specialist Group

Birdwatching group

Bird in captivity Specialist Group

Systemic Taxon Specialist Group

Bird Banding Specialist Group

Bird Strikes Specialist Group

Zhengwang Zheng,Yuehua Sun,Ping Ding

Qishan Wang, Changqing Ding,Zhijun Ma

Ming Ma, Jie Song, Wenhong Deng

Shuihua Chen,Jia Zhong, Xiaodong Liao, Xinru Zhao

Fulai Li, Xiuhua Tian

Fumin Lei, Lan Yang, Chongwei Yan

Guozhong Chu, Yunqiu Hou, Zijing Wang

Jianjian Lu, Tianhao Wei